Tuesday, August 10, 2010

Bechain ma-baap - pareshan bachche - Astro uncle -10-Aug-2010-online episode- Tez Channel

बेचैन माँ-बाप , परेशान बच्चे - Astro uncle -10-Aug-2010-online episode- Tez Channel
Part1


Part2


Part3


Part4

No comments:

Blog Archive

Labels

astro uncle on tez aajtak channel online episode of astro uncle online videos of astro uncle astrologer pawan sinha on tez channel astrologer pawan sinha astro uncle online videos indian astrology astro unlce astro uncle on tez astro uncle episode astrologer pwawn sinha bharatiya jyotish astro uncle videos astro unlce live meditation and astrology by astro uncle pawan sinha live Kaise badaye bachcho ki samajh all about your hand movements in indian astrology by pawan sinha astro uncle on tez channel 1-Oct-2009 astro uncle episode 27-sep-2009- episode 3-oct-2009 3-oct-2009 episode Aam Aapka baccha aur uski neend Abhivyakit ka kamjor hona Acidity ki samasya Akhon ka kamajor hona Akhon se judi samasyaye Akhon se judi samsayayen Allergy ko kaise door kare Apake bachche mein kuchh khas hai Apake bachche par khub barasega dhan Apake grah aur apaka vahan Apka baccha bada ho raha hai Apne bacche ko nazarandaz na kare Apne bacche ko sankraman se bachayae Asamanjas mein rahane wale bachche Ashant maan ke bachche Asthama ki bimari Astro Uncle- 17-May-2010 Astro Uncle - 1-Nov-2010 Astro Uncle - 1-Sep-2010 Astro Uncle - 10-June-2010- Astro Uncle - 10-May-2010 Astro Uncle - 11-Nov-2010 Astro Uncle - 13-Feb-2010 Astro Uncle - 13-Nov-2010 Astro Uncle - 15-Sep-2010 Astro Uncle - 16-Aug-2010 Astro Uncle - 16-June-2010 Astro Uncle - 16-Oct-2010 Astro Uncle - 17-Sep-2010 Astro Uncle - 18-July-2010 Astro Uncle - 20-July-2010 Astro Uncle - 21-July-2010 Astro Uncle - 21-May-2010 Astro Uncle - 22-July-2010 Astro Uncle - 22-June-2010- Astro Uncle - 22-Oct-2010 Astro Uncle - 25-July-2010 Astro Uncle - 28-June-2010 Astro Uncle - 28-Oct-2010 Astro Uncle - 30-Apr-2010 Astro Uncle - 30-Sep-2010 Astro Uncle - 31-Aug-2010 Astro Uncle - 5-July-2010 Astro Uncle - 7-Apr-2010 Astro Uncle - 7-Aug-2010 Astro Uncle - 7-July-2010 Astro Uncle - 8-Apr-2010 Astro Uncle - 9-Oct-2010 Astro Uncle -1-July-2010 Astro Uncle -1-Oct-2010 Astro Uncle -10- Oct-2010 Astro Uncle -10-Nov-2010 Astro Uncle -10-Sep-2010 Astro Uncle -11-July-2010 Astro Uncle -11-Oct-2010 Astro Uncle -11-Sep-2010 Astro Uncle -12-Apr-2010 Astro Uncle -12-Nov-2010 Astro Uncle -12-Oct-2010 Astro Uncle -12-Sep-2010 Astro Uncle -13-Apr-2010 Astro Uncle -13-Oct-2010 Astro Uncle -13-Sep-2010 Astro Uncle -14-Oct-2010 Astro Uncle -14-Sep-2010 Astro Uncle -15-July-2010 Astro Uncle -15-Oct-2010 Astro Uncle -16-Sep-2010 Astro Uncle -17-Oct-2010 Astro Uncle -18-Apr-2010 Astro Uncle -18-Aug-2010 Astro Uncle -18-Oct-2010 Astro Uncle -18-Sep-2010 Astro Uncle -19-Oct-2010 Astro Uncle -19-Sep-2010 Astro Uncle -2-July-2010 Astro Uncle -2-Nov-2010 Astro Uncle -20-Apr-2010 Astro Uncle -20-Aug-2010 Astro Uncle -20-Oct-2010 Astro Uncle -21-Aug-2010 Astro Uncle -21-Oct-2010 Astro Uncle -21-Sep-2010 Astro Uncle -22-Aug-2010 Astro Uncle -22-May-2010 Astro Uncle -22-Sep-2010 Astro Uncle -23-Aug-2010 Astro Uncle -23-Oct-2010 Astro Uncle -23-Sep-2010 Astro Uncle -24-Aug-2010 Astro Uncle -24-July-2010 Astro Uncle -24-Oct-2010 Astro Uncle -24-Sep-2010 Astro Uncle -25-Aug-2010 Astro Uncle -25-Oct-2010 Astro Uncle -25-Sep-2010 Astro Uncle -26-Aug-2010 Astro Uncle -26-July-2010 Astro Uncle -26-Oct-2010 Astro Uncle -26-Sep-2010 Astro Uncle -27-July-2010 Astro Uncle -27-Oct-2010 Astro Uncle -27-Sep-2010 Astro Uncle -28-Sep-2010 Astro Uncle -29-Aug-2010 Astro Uncle -29-Oct-2010 Astro Uncle -29-Sep-2010 Astro Uncle -3-Nov-2010 Astro Uncle -3-Oct-2010 Astro Uncle -3-Sep-2010 Astro Uncle -30-Aug-2010 Astro Uncle -30-Oct-2010 Astro Uncle -31-Oct-2010 Astro Uncle -4-Aug-2010 Astro Uncle -4-Jul-2010 Astro Uncle -4-Nov-2010 Astro Uncle -4-Oct-2010 Astro Uncle -4-Sep-2010 Astro Uncle -5-Nov-2010 Astro Uncle -5-Oct-2010 Astro Uncle -5-Sep-2010 Astro Uncle -6-Nov-2010 Astro Uncle -6-Oct-2010 Astro Uncle -6-Sep-2010 Astro Uncle -7-Nov-2010 Astro Uncle -7-Oct-2010 Astro Uncle -7-Sep-2010 Astro Uncle -8-Nov-2010 Astro Uncle -8-Oct-2010 Astro Uncle -8-Sep-2010 Astro Uncle -9-Nov-2010 Astro Uncle -9-Sep-2010 Astro Uncle- 8-Mar-2010 Astro Uncle- 1-Mar-2010 Astro Uncle- 10-Apr-2010 Astro Uncle- 10-Feb-2010 Astro Uncle- 10-Mar-2010 Astro Uncle- 11-Mar-2010 Astro Uncle- 12-mar-2010 Astro Uncle- 13-Aug-2010 Astro Uncle- 14-Aug-2010 Astro Uncle- 14-Jan-2009 Astro Uncle- 14-July-2010 Astro Uncle- 14-Mar-2010 Astro Uncle- 15- May-2010 Astro Uncle- 15-Mar-2010 Astro Uncle- 16-Feb-2010 Astro Uncle- 16-May-2010 Astro Uncle- 17-Apr-2010 Astro Uncle- 17-Feb-2010 Astro Uncle- 17-Mar-2010 Astro Uncle- 18-Feb-2010 Astro Uncle- 19-Feb-2010 Astro Uncle- 19-June-2010 Astro Uncle- 19-May-2010 Astro Uncle- 2-June-2010 Astro Uncle- 2-Mar-2010 Astro Uncle- 20-June-2010 Astro Uncle- 20-May-2010 Astro Uncle- 20-feb-2010 Astro Uncle- 21-Apr-2010 Astro Uncle- 21-Feb-2010 Astro Uncle- 21-June-2010 Astro Uncle- 22-Apr-2010 Astro Uncle- 22-Feb-2010 Astro Uncle- 22-Mar-2010 Astro Uncle- 23-Feb-2010 Astro Uncle- 24-Feb-2010 Astro Uncle- 25-Feb-2010 Astro Uncle- 25-Mar-2010 Astro Uncle- 26-Feb-2010 Astro Uncle- 26-May-2010 Astro Uncle- 27-Feb-2010 Astro Uncle- 27-May-2010 Astro Uncle- 28-Feb-2010 Astro Uncle- 29-Apr-2010 Astro Uncle- 29-Mar-201 Astro Uncle- 29-May-2010 Astro Uncle- 3-Apr-2010 Astro Uncle- 3-Feb-2010-online episode- Tez Channel Astro Uncle- 30-May-2010 Astro Uncle- 31-Mar-2010 Astro Uncle- 31-May-2010 Astro Uncle- 4-Apr-2010 Astro Uncle- 4-Mar-2010 Astro Uncle- 5-Apr-2010 Astro Uncle- 5-Mar-2010 Astro Uncle- 6-Apr-2010 Astro Uncle- 6-Mar-2010 Astro Uncle- 7-Mar-2010 Astro Uncle- 8-Feb-2010-online episode Astro Uncle- 8-June-2010 Astro Uncle- 9-Aug-2010 Astro Uncle- 9-Mar-2010 Astro Uncle-1-Apr-2010 Astro Uncle-1-Aug-2010 Astro Uncle-1-June-2010 Astro Uncle-1-May-2010 Astro Uncle-10-July-2010- Astro Uncle-11-Apr-2010 Astro Uncle-11-Aug-2010 Astro Uncle-11-Feb-2010 Astro Uncle-11-June-2010 Astro Uncle-11-May-2010 Astro Uncle-12-Aug-2010 Astro Uncle-12-Feb-2010-online episode Astro Uncle-12-July-2010 Astro Uncle-12-June-2010 Astro Uncle-12-May-2010 Astro Uncle-13-July-2010 Astro Uncle-13-June-2010 Astro Uncle-13-Mar-2010 Astro Uncle-13-May-2010 Astro Uncle-14-Apr-2010 Astro Uncle-14-June-2010 Astro Uncle-14-May-2010 Astro Uncle-15-April-2010 Astro Uncle-15-June-2010 Astro Uncle-16-Apr-2010 Astro Uncle-16-July-2010 Astro Uncle-16-Mar-2010 Astro Uncle-17-Aug-2010 Astro Uncle-17-June-2010 Astro Uncle-18-June-2010 Astro Uncle-18-Mar-2010 Astro Uncle-18-May-2010 Astro Uncle-19-Apr-2010 Astro Uncle-19-Aug-2010 Astro Uncle-19-July-2010 Astro Uncle-19-Mar-2010 Astro Uncle-2-Apr-2010 Astro Uncle-2-Aug-2010 Astro Uncle-2-May-2010 Astro Uncle-2-Oct-2010 Astro Uncle-20-Mar-2010 Astro Uncle-20-Sep-2010 Astro Uncle-21-June-2010 Astro Uncle-21-Mar-2010 Astro Uncle-23-June-2010 Astro Uncle-23-Mar-2010 Astro Uncle-23-May-2010 Astro Uncle-24-Apr-2010 Astro Uncle-24-June-2010 Astro Uncle-24-Mar-2010 Astro Uncle-24-May-2010 Astro Uncle-25-Apr-2010 Astro Uncle-25-June-2010 Astro Uncle-25-May-2010 Astro Uncle-26-Apr-2010 Astro Uncle-26-June-2010 Astro Uncle-26-Mar-2010 Astro Uncle-27-Aug-2010 Astro Uncle-27-June-2010 Astro Uncle-27-Mar-2010 Astro Uncle-28-Apr-2010 Astro Uncle-28-Aug-2010 Astro Uncle-28-July-2010 Astro Uncle-28-Mar-2010 Astro Uncle-29-July-2010 Astro Uncle-29-June-2010 Astro Uncle-29-May-2010 Astro Uncle-3-Aug-2010 Astro Uncle-3-July-2010 Astro Uncle-3-June-2010 Astro Uncle-3-Mar-2010 Astro Uncle-3-May-2010 Astro Uncle-30-June-2010 Astro Uncle-30-Mar-2010 Astro Uncle-31-July-2010 Astro Uncle-4-Feb-2010 Astro Uncle-4-June-2010 Astro Uncle-4-May-2010 Astro Uncle-5-Aug-2010 Astro Uncle-5-Feb-2010 Astro Uncle-5-June-2010 Astro Uncle-5-May-2010 Astro Uncle-6-Aug-2010 Astro Uncle-6-Feb-2010 Astro Uncle-6-July-2010 Astro Uncle-6-May-2010 Astro Uncle-7-Feb-2010 Astro Uncle-7-May-2010 Astro Uncle-8-Aug-2010 Astro Uncle-8-July-2010 Astro Uncle-8-May-2010 Astro Uncle-9-Apr-2010 Astro Uncle-9-Feb-2010 Astro Uncle-9-July-2010 Astro Uncle-9-June-2010 Astro Uncle-9-May-2010 Astro uncle -10-Aug-2010 Astro uncle- 23-Apr-2010 Astro uncle-14-Feb-2010 Astro uncle-15-Aug-2010 Astro uncle-15-Feb-2010 Astro uncle-17-July-2010 Baccho ka apne aap mein khoya rehna Baccho ka jarurat se jyada lalchi hona Baccho ka jarurat se jyada sharmila hona Baccho ke kam umr mein prem - sambandh Baccho ko khel - kud mein dale Baccho mein pathri ki smasaya Bachche Bachche ko ghamandi hone se bachaye Bachche aur vrat - upavas Bachche ki paravarish Bachche kis had tak kasarat kare Bachcho aur mata-pita mein duri Bachcho ka ghar mein man na lagana Bachcho ka kare samman Bachcho ka slow ho jana Bachcho ki chhoti chhoti adate Bachcho ko banayen jimmedar Bachcho ko kare protsahit Bachcho ko kyon lagati hai nazar Bachcho ko nazar lagana Bachcho ko ratan pahanaye ya nahi Bachcho ko sikhaye had mein rehna Bachcho mein bechaini aur ghabarahat Bachcho mein dhyan ki kami Bachcho mein gusse ka badana Bachcho mien phobiya Badalata mood - samasya aur upay Badalate mousam ka bachcho par asar Badata motapa - pareshani ka sabab Bahut jyada kalpanaye karana Balo ka girana - gambhir samasya Balo se judi aam samasyaye Balo se judi samsayae Basant panchami ka mahatv Bat - bat par रो dena Bat - bat par jhagada karna Bechaen bacche pareshan mata pita Bechain ma-baap - pareshan bachche Bechaini aur ghabarahat ki samasya Bhagya mein numbero ka mahatv Bhai - bahano ki apas mein na banna Bhai kya tohfa de bhano ko Bhasha ka gyan Bhavanatmak roop se asvasth bachche Bhavnayae pehchane Bina davayon ke rog bhagaye Bolane ka tarika aur grah Brahsapati - kamjor ya majbut - Budh ka mithun rashi mein pravesh Budh ka vrishabh rashi mein pravesh Chahere se jane apana bhagya Chahere se jane bhavishy ka hal Chandr grahan ka rashiyon par asar Chandrama - man ka karak Chere se jane bacche ka saubhagaya Chhoti - chhoti pareshaniyan Dan ka kya hota hai mahatav Dant aur vyaktitv Danton se judi samasyaye Dhanteras par kya kharede - kya dan kare Dhyan aur puja ka mahatv Diwali Special - Pawan Sinha Doure - prakar - karan Doure padne ki samasya Eesparagars Syndrome Gahano se kare grah majabut Gale mein kharash hona Gale se judi aam samasayae Ganesh chaturthi ka mahatav Gardan - kamar aur pindaliyo mein dard Garmi mien gale ki samasyaye Garmi se judi samasyaye Garmiyon mein kin chijon se bache Ghar mein chikh - chilakar bolana Gharelu upayon se sudhare grah Grah sudhars nikhare rang roop Grahon ka vakri ho jana Grahon ki chal ka asar Guru - kripa sanware shishaya ka bhavishya Guru ka kismat connection Gussa mein akr saman fekna Haddiyon ka kamjor hona Hakalane ki samasya Har kisi ka dhyan chahana Har samay bimar rahane wale bacche Har samay nind ka ana Hath - pairo mein dard ki samasya Homework na karane wale bachche Hormones se sambandhit samasyaye Hriday rekha aur parvarish Internet aur bachche Interview se pahale ki taiyari Is sardi se bachke rahe Ishwar se karibi door kare pareshaniya Jaldi - Jaldi chot lagana Jamin - jayadad ke yog Jamun aur karele ke phayade Janiyae apne haath ke bare mein Jaruri hai ek achchha partner Jeevan se nirash bacche Jeevan se nirash ho jana Jindagi se hatash ho jana Jyada doston ka na banna Jyada mitha yani bimariyon ko davat Jyotish se judi aam bate Kab milegi bachche ko nukari Kabj ki samsaya Kaisa hoga naya saal Kaisa sochata hai apaka bachcha Kaise badaye atmavishvas Kaise badaye bachcho mein sahas Kaise badaye manasik cshamata Kaise badaye samajik pratishtha Kaise badaye yadasht Kaise badaye yadast Kaise banaye bachche ko samajik Kaise banaye bachcho ko vilakshan Kaise chune sahi carrier Kaise dor bhagaye dipression ko Kaise kare bachcho ki paravarish Kaise kare beti ki paravarish Kaise kare bhagy ko majabut Kaise kare doosro ko prabhavit Kaise kare durghatanao se bachav Kaise kare garmi se bhachav Kaise kare grahon ko majabut Kaise kare gusse par kabu Kaise kare ichchha shakti majabut Kaise kare pariksha ke taiyari Kaise kare samay ka sadupayog Kaise kare tone totko se bachav Kaise kare vani par niyantran Kaise mile manchahi safalta Kaise paye uch pad Kaise payen akarshak chehra Kaise payen sthayitav Kaise saware bigadi takdir Kaise sudhare bolane ki cshamata Kaisi ho bachche ki study table Kaksha mein anushashan Kam umr aur ashalilata Kamar ka nichala bhag bhari hona Kamiya phachane kar kaise kare sudhar Kamjor haddiyo ki samasya Kan se judi samasyaye Kano se judi samasyae Kaph nadi - prabhav aur parahej Khan -pan se judi samasyaye Khanpan se judi samasyae Kharrate lene ki bimari Khataranak khel khelana Khel - kud ka mahatv Kidney se judi samsayaye Kundli ke khas grah yog Kundli mein mangal dosh Kya aap videsh jayenge Kya apaka bachcha "beadab" hai Kya apaka bachcha "dabbu" hai Kya apaka bachcha adhir hai Kya apaka bachcha bahut rota hai Kya apaka bachcha jhuth bolata hai Kya apaka bachcha rachanatmak hai Kya apaka bachcha slow hai Kya apaka bachcha videsh jayega Kya apake pas dhan rukega Kya apaki kismat mein hai dhanayog Kya apka baccha baeyeeman hai Kya baccha abhdra bhasha bolta hai Kya batata hai chalane ka andaz Kya batate hai til Kya bhagy mein hai rishto ka sukh Kya hota hai sapano ka matalab Kya kehti hai aapki jeevan rekha Kya khaye aur kya na khaye Kya kismat mein hai ghar ka sukh Kya mera koi dost nahi banega Kyo aa jati hai dampatya jeevan mein khatas Kyo karna padta hai jeevan mein sangharash Kyon bimar padate hai bachche Kyon ghabarate hai kuchh bachche Kyon hote hai bachche nervous Kyon hoti hai vivah mein deri Kyon hoti hai apaki alochana Kyon lagata hai bachcho ko dar Ladke - ladkiyo ka sath padna Ladki ke vikas mein pita - bhai ki bhoomika Lakshy se bhatakane wale bachche Laksmi ka money mantra Likhavat ka khrab hona Likhavat se kare grah majabut Ma -beti ki apas mein nahi banna Majabut abhivyakti - behad jaruri Manachaha school Mangal ka kanya rashi mein pravesh Mangal ka leo rashi mein pravesh Mangal ka tula rashi mein pravesh Mangal ka vrashichak rashi mein pravesh Mansahari bhojan ke nukasan Mata - pita ka kahana na manana Mata - pita ka baat na manana Mata - pita ki baat na manana Mata - pita se baat na karana Mata - pita se na banna Mausam ke badlav ka baccho par asar Mehaman dekhakar khush ho jana Mehanat jyada Mehnat kam safalta jyada Mera baccha dabav nahi jhel pata Mitha bole Mousam Mushkil se hasane wale bachche Naak ki banavat aur apka bhagaya Najla - jukam - ek gambhir samsaya Nakhunon ki banavat Naukari ke liye jaruri grah Navaratra ki puja Navratr ka mahatv Naya saal aur apaki sehat Nimbu ka jyotshiya mahatv Nind ka kam ya jyada ana Padai mein maan nahin lagana Padai mein man na lagana Padhai mein aane wali samasayae Pariksha dete samay dar lagana Parivar ka mahatv Pasine se hone wali samasyaye Pdhayi mein man na lagna Pet se judi samasyaye Pet se judi samsayaye Phal khakar kare grah majabut Piliya se apane bachche ko bachaye Pita aur putr mein anban Pita ke sangharsh ka baccho par asar Prem - sambandh mein tanav Prem - sambandho - ka baccho par asar Puja - sthal aur puja ka tarika Purvabhas karane ki cshamata Rangon ka jyotishiy upay Rangon ke jariye ilaj Ratano ka jyotishiya mahatv Sade sati ka bachcho par asar Sahi dincharya dilayae saflta Sahi nirnay nahin le pana Sakshatkar ki taiyari Sangeet ke jariye upachar Santanotpati aur ma ka swabhav Sardiyo ke khas phal sabji Savadhan Savdhan - kutte se bach ke School se shikayat ka ana School jane se dar lagana Shani ka margi hona Sharir mien khichav hona Sharir par nishanon ka hona Sharirik lakshan aur grah Shradh - niyam aur tarika Shubh rahe aapki diwali Shuddh ghee ke phayade anek Shukr ka sinh rashi mein pravesh Shukr ka uday hona Shukr badal raha hai chal Shukr ka tula rashi mein pravesh Shukr ko kaise kare santulit Siradard - ek ganbhir samasya Sirf maa ka saya Sirf pita ka saya Subah - subah chidachidapan hona Surya ka kark rashi mein pravesh Surya ka mithun rashi mein pravesh Surya ka sinh rashi mein pravesh Surya ka tula rashi mein pravesh Tambaku Teen adate - teen samasyae Tona - totka aur bacche Tonsil ki samasya Tv aur philmo ka baccho par asar Twacha se judi aam samasyae Umas se hone wali samasyaye Upahar ka milana aur n milana Urine se sambandhit samasyaye Urja ka sahi istamal Urja ka sahi istemal jaruri Vaevahik jeevan mein pareshaniya Vaham ke karan dar lagna Valentine Day Vat nadi - prabhav aur parahej Vayavahar ke jariye sudhare graha Videsh yatra ke yog Vyavahar mein achanak badalav Ye krodh aapko nuksan pahuchayega Yuvao mein nashe ki adat amarud - patte astro uncle on tez aajtak astro uncle- 28-sep-2009 episode astrology helps you in making decisions bujurgo ka sath chhal chhoti diwali and astro uncle college ya course confidence in your child creativity and your kids daily rashi phal dainik rashiphal - for - 26-Nov-2009 dainik rashiphal -7-oct-2009 dhyan se kare khan - pan gutakha happy diwali intelligence and planets jad jyotish helps you to find bad habits in your kids kaise badaye aakho ki roshani kaise ho subh vivvah kaise jane prakarti ke sanket kaise pahachane bachcho ka hunar know the profession of your kid kya apka baccha alsi hai kya batati hai mashtisk rekha kyo aata hai gussa lucky diwali nails and health nikhare vaykatitv parinam kam personality sudhare pratishtha rahu aur ketu ka gochar sankraman aur gharelu upay sigrat kaise chode unake dost aur jyotish vanaspati aur graha your kids and thier health your skin and your planets कैसे बने Achiever कैसे मनाये भाई दूज कैसे रखे तन - मन का संतुलन क्या आपका बच्चा जीदी है क्यो रहते है बच्चे शांत ग्रहों की चाल का बच्चो पर असर घरेलु नुस्खे और आपके ग्रह चिल्लाने वाले बच्चे डायबिटीज़ की समस्या देर से बोलने वाले बच्चे प्रतियोगी परीक्षा का डर बच्चो में पथरी की समस्या भूलने की आदत माँ लिखने का अंदाज़ स्वार्थी बच्चे